Общи условия за ползване

Регистрация в сайта

Процедурата по регистрация в сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационна форма. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи на посочената електронна поща потвърждаващо писмо с потребителското си име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. С акта на предоставяне на поисканите по-горе данни Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.gama-store.com.

Поръчка

Поръчки могат да правят само потребители, приели общите условия. Поръчването на стоката става през интернет сайта на няколко етапа:

  • Избирате от електронния магазин  желания продукт и натискате бутона КУПИ. Така продуктът е добавен във вашата пазарска кошница (количка).
  • След това се попълва формата за обратна връзка и се кликва върху бутона ПОРЪЧАЙ.

С това потребителят изразява съгласието си за направената поръчка, която ще бъде потвърдена в детайли по телефон или Е-mail от оператор на www.gama-store.com. Чрез натискане на бутона КУПИ потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителя) и www.gama-store.com, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

При извършена заявка електронният магазин www.gama-store.com уведомява Потребителя за приемането  й на посочения от него e-mail адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. Поръчката/заявката на Потребителя става обвързваща за www.gama-store.com, само ако е потвърдена от www.gama-store.com  в писмена форма, по телефон или чрез извършване на доставка в съответствие на поръчката.

Поръчки в неработните дни на куриерите (събота и неделя) се обработват в понеделник. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, поръчката се счита за невалидна. В случай, че сгрешените данни не могат да бъдат уточнени в контакт с Потребителя по телефон или e-mail, за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

Цени

Всички цени са за покупки ОНЛАЙН. Цените на www.gama-store.com са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Указаните цени са в български лева за един брой.  Доставката се осъществява с куриерска фирма Еконт, Спиди или друга уговорена между www.gama-store.com и потребителя фирма на територията на Република България. Цените включват всички данъци и такси. Цената на продукта може да бъде платена с наложен платеж или банков превод, като в този случай поръчаната стока се изпраща след получаването на дължимата сума в сметката на доставчика.

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между представител на електронен магазин www.gama-store.com и Потребителя.

Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят подписва придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Потребителя в момента на предаване на стоките. Потребителят се задължава да оказва възможното съдействие на www.gama-store.com във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

Използването, третирането, обработването (ремонта) на стоките от Потребителя се осъществява за негов риск.  www.gama-store.com не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Потребителят възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Потребителят самоволно е предприел.

В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Доставчикът има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници, сочещи към други уебсайтове.

Полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа.

Отказ на заплатена стока

По силата на чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от закупената от него стока в 14-дневен срок от датата на подписването на приемо-предавателния протокол (товарителница). В този случай потребителя е длъжен да предостави стоката във вида, в който му е била доставена – със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), придружаващата я документация. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя.

Връщането на парична сума става по същия ред, по който потребителят е заплатил артикула. Продавача получава стоката и заплаща сумата директно на куриера. Куриерът е длъжен да отчете заплатената сума на потребителя съгласно условията на куриерската фирма по доставките.

Политика на поверителност

Във връзка с промените в европейското законодателство, съгласно GDPR, сме актуализирали  условията за ползване на всички предоставяни от нас услуги Kато потребител на www.gama-store.com, Ви уведомяваме че нашите действия са съобразени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на лични данни на физическите лица, които са в сила от 25.05.2018 год.

Информацията, която събираме за Вас, включва вашето име, e-mail адрес, телефонен номер, IP адрес и всякакви други уникални средства за идентификация или данни по поръчки, които се споделят с нас.

Ние може да обработим Вашите лични данни за нашите законни бизнес цели, като спазваме законовите или регулаторните задължения и добрите практики, като например:

∙ да подобряваме, променяме, персонализираме или повишаваме качеството на услугите си или по друг начин в полза на нашите клиенти;

∙ да разберем по-добре  как  хората взаимодействат с нашите уебсайтове или продукти;

∙ да се свързваме със съществуващи клиенти или лица, които са проявили интерес към нашите продукти или услуги.

Ние ще съхраняваме данни само толкова дълго, колкото е разумно, въз основа на естеството на данните и причината за обработката. www.gama-store.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на други потребители без вашето писмено съгласие,  с изключение на правоприлагащите и регулаторните органи.

Потребителите, които са попълнили регистрационната форма, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от www.gama-store.com по електронен път за доставка на поръчани стоки и услуги.

Други

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. www.gama-store.com не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. При използване услугите на www.gama-store.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.