Общи условия за ползване

Общи условия за ползване:

Регистрация в сайта:
Процедурата по регистрация в сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационна форма. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи на посочената електронна поща потвърждаващо писмо с потребителското си име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. С акта на предоставяне на поисканите по-горе данни Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www. gama-store.com.
Поръчка:
Поръчки могат да правят само потребители, приели общите условия. Поръчването на стоката става през интернет сайта на няколко етапа:
Избирате от електронния магазин  желания продукт и натискате бутона КУПИ. Така продуктът е добавен в Вашата пазарска кошница (количка).
След това се попълва формата за обратна връзка и се кликва върху бутона ПОРЪЧАЙ.
С това потребителят изразява съгласието си за направената поръчка, която ще бъде потвърдена в детайли по телефон или e-mail от оператор на www.gama-store.com. Чрез натискане на бутона КУПИ потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителя) и www. gama-store.com, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

При извършена заявка електронният магазин www. gama-store.com уведомява Потребителя за приемането  й на посочения от него e-mail адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. Поръчката/заявката на Потребителя става обвързваща за www. gama-store.com, само ако е потвърдена от www. gama-store.com  в писмена форма, по телефон или чрез извършване на доставка в съответствие на поръчката.

Поръчки в неработните дни на куриерите (събота и неделя) се обработват в понеделник. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, поръчката се счита за невалидна. В случай, че сгрешените данни не могат да бъдат уточнени в контакт с Потребителя по телефон или e-mail, за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.
Цени:
Всички цени са за покупки ОНЛАЙН. Цените на www. gama-store.com са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Указаните цени са в български лева за един брой.  Доставката се осъществява с куриерска фирма Еконт, Спиди или друга уговорена между www. gama-store.com и потребителя фирма на територията на Република България. Цените включват всички данъци и такси. Цената на продукта може да бъде платена с наложен платеж или банков превод, като в този случай поръчаната стока се изпраща след получаването на дължимата сума в сметката на доставчика.

Доставка:

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между представител на електронен магазин www. gama-store.com и Потребителя.

Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят подписва придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Потребителя в момента на предаване на стоките. Потребителят се задължава да оказва възможното съдействие на www. gama-store.com във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

Използването, третирането, обработването (ремонта) на стоките от Потребителя се осъществява за негов риск.  www.gama-store.com не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Потребителят възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Потребителят самоволно е предприел.

В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Доставчикът :

има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници, сочещи към други уебсайтове.
Да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
Не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа.

Защита на личните данни:

Съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на www. gama-store.com  при ползване от него в сайта, както и на поправка на тези данни. Приемайки настоящите условия потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от www. gama-store.com по електронен път при доставка на поръчани стоки. Всички доброволно предоставени от потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на сайта се съхраняват, обработват и използват от www. gama-store.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги. www. gama-store.com изрично уведомява потребителя, че предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. www. gama-store.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
Отказ на заплатена стока:
По силата на чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от закупената от него стока в 14-дневен срок от датата на подписването на приемо-предавателния протокол (товарителница). В този случай потребителя е длъжен да предостави стоката във вида, в който му е била доставена – със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), придружаващата я документация. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя.
Връщането на парична сума става по същия ред, по който потребителят е заплатил артикула. Продавача получава стоката и заплаща сумата директно на куриера. Куриерът е длъжен да отчете заплатената сума на потребителя съгласно условията на куриерската фирма по доставките.
Други:
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. www. gama-store.com не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. При използване услугите на www. gama-store.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.